Pēdējos gados darbs pie daudzveidīgiem vizuālajiem projektiem ir noslīpējis mūsu radošās prasmes šobrīd pieprasītā digitālā satura izveidē.

Tās ir iemaņas, kas sarežģītu saturu ļauj pārvērst vizuālos vēstījumos un uzlabot tā uztveršanu un izpratni. Informācija vizuāla stāsta formā ievērojami palielina tās izredzes tikt ievērotai un uztvertai situācijā, kad indivīds sakaras arvien pieaugošu informācijas apjomu.

Infografikas ilustrē vizualizētā satura neierobežotās iespējas izcelties, noturēt indivīda uzmanību un dominēt pār tekstiem bez vizuāliem, uztveri uzlabojošiem elementiem.