PAR MUMS

 MF7 dibināts 2011. gadā,  ar mērķi īstenot dažādus, atšķirīgus mērogā un komplicētībā, telpiskus projektus interjerā un ārtelpā. 
 Uzņēmuma radošo kodolu veido Āris Smildzers, tēlnieks un mākslinieks, un Līva Smildzere, interjera arhitekte un digitālā satura vizionāre, kuru kopdarbības rezultātā top vizuāli telpiski risinājumi muzeju ekspozīcijām, interjeriem un ārtelpai. Katrā no realizētajiem darbiem līdzās funkcionāliem risinājumiem izpaužas mākslai raksturīgais  - skatītāja uzruna ar vizuālu pārsteigumu, izmantojot formu plastiku,  materiālu atlasi, savstarpējo kombināciju, krāsu un faktūru.
 Projektus realizējam kopā ar saviem sadarbības partneriem - pārbaudītiem savas jomas profesionāļiem. Procesu koordinācija un komunikācija ar klientu ir Barbaras Smildzeres pārziņā.