Privātuma politika

Tīmekļa vietnes www.mf7.lv privātuma politika

Informācijas saņemšana

Piesakoties informācijas saņemšanai no www.mf7.lv, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai  SIA MF7 datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro, kāda informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā informācija tiek izmantota.

Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas mums palīdz iepazīt savus klientus un uzlabot mājaslapas saturu.

www.mf7.lv personas datus apstrādā tikai konkrētiem mērķiem. Mēs ievācam un uzglabājam tikai šo mērķu izpildei nepieciešamos datus:

·       Līguma izpildei un noslēgšanai;

·       Nosaka likums;

·       Saņemta Jūsu piekrišana.

Personas datus komerciāliem paziņojumiem, mārketinga pasākumiem un līdzīgām aktivitātēm www.mf7.lv izmanto tikai ar Jūsu piekrišanu. Šie dati ir Jūsu elektroniskā pasta adrese un atsevišķos gadījumos vārds, uzvārds un tālruņa numura.

Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties no mums saņemt konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu, mēs izmantosim Jūsu personu datus tikai šī rakstura informācijas nosūtīšanai. No informācijas saņemšanas varat atteikties jebkurā brīdī.

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm

www.mf7.lv var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni, trešajām personām, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā.

Papildus www.mf7.lv var nodot vai pārsūtīt datubāzē esošos personu datus nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai izpildīti tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību.

Atteikšanās

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu sniegto piekrišanu www.mf7.lv, nosūtot par to rakstisku paziņojumu SIA MF7 uz e-pastu: barbara@mf7.lv

Sīkdatnes

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, izmantojot Jūsu pārlūka uzstādījumus, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas.

Datu drošība

SIA MF7 veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datu bāzēs, kā arī nodrošinās datubāzu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējumaprasības, ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem caur mūsu vietni, Jūs to varat darīt, sazinoties ar mums pa e-pastu: barbara@mf7.lv vai telefonu +371 29262993.

Personu datu glabāšanas ilgums

SIA MF7 glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums, vai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Jautājumi par personu datu aizsardzību

Ja rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā SIA MF7 apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: barbara@mf7.lv vai telefonu +371 29262993.