Dalamies ar ieskatu digitālajā programmā par Ērģemes viduslaiku pili, kuras grafisko dizainu esam izstrādājuši sdarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju. Vasarā dodoties lielākos un mazākos ceļojumies, neaizmirstiet apskatīt Ērģemi.